Mini Hokej

ZOSTAŃ HOKEISTĄ LHT LUBLIN !
Drużyna dziecięca LHT ogłasza nabór dziewcząt i chłopców. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz 8 - 9 na lodowisku Icemania pod kierunkiem trenerów i zawodników "dorosłego" LHT Lublin. Dzieci, które rozpoczną treningi muszą posiadać własne łyżwy, z czasem otrzymują kompletny strój ochronny od klubu. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny lub strona FB https://web.facebook.com/malelht/. Ważne: dzieci nie muszą umieć jeździć, prowadzimy naukę. Zapraszamy sekcja dziecięca LHT Lublin.

Celem Klubu jest rozwój sportu hokejowego i związanej z nim kultury fizycznej, a w szczególności:

  • planowanie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej członków Klubu, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
  • angażowanie uczniów do różnorodnych form pozalekcyjnej aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu i poza nim, 
  • organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wspierania wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
  • organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne ich uczestniczenie w realizacji zadań sportowych Klubu, 
  • rozwój integracji międzypokoleniowej i rodzinnej pomiędzy członkami Klubu za pomocą m.in. spotkań klubowych, prowadzenia hokejowych drużyn uczniowskich i seniorskich, tworzenia ruchu kibiców klubowych.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu ze szkołami, klubami sportowymi, organami samorządu terytorialnego i innymi organami władzy publicznej, związkami sportowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Cele działalności statutowej klubu są realizowane przede wszystkim za pomocą społecznej pracy członków, zaangażowania wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, efektywnego wykorzystania majątku klubowego.

 
 
 

Partnerzy

mosir_logo_malepng logo miastojpg


Ciekawe linki

pzhljpgHLjpgIIHFjpglogo hokejnet napisjpgtv hokejpngkatalog Bluen.pl Baza firm Spis firm Wyszukiwarka firm